0
منو دسترسی

تصویر سازی سه بعدی برای کلینیک اطفال در اسلوانی

1396/11/02 در ساعت 18:16:07

کرومیر جاست هنرمندی از اسلوانی که در حوزه گرافیک دیزاین و مدلینگ سه بعدی فعال است. وی در یکی از فعالیت های اخیرش برای کلینک اطفال لوبینا تصویر سازی هایی سه بعدی را با همکاری استدیو نوردیک آرت انجام داده.

تصویر سازی سه بعدی برای کلینیک اطفال در اسلوانی


کرومیر جاست هنرمندی از اسلوانی که در حوزه گرافیک دیزاین و مدلینگ سه بعدی فعال است. 
وی در یکی از فعالیت های اخیرش برای کلینک اطفال لوبینا تصویر سازی هایی سه بعدی را با همکاری استدیو نوردیک آرت انجام داده.


اوافتخار میکند که با استدیو نوردیک آرت که مسئول امورهنری کلینیک اطفال لوبینا است همکاری کرده تا بیمارستان را برای کودکان به فضایی شاد ورنگارنگ و با انرژی تبدیل کند. 


آثار خلق شده در ورودی بیمارستان ، اتاق انتظار ، بخش بازی ،راهروها و حیاط بیمارستان نصب شدند.
بعد از انجام کار این آثار در قابهایی از نوع light box قرار داده شد و راهروی تاریک بیمارستان را به یک فضای نورانی و دوستانه تر تبدیل کرد.

منبع

نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%